Välkommen till Elitas Sweden AB

Elitas Sweden AB är en konsultbyrå som hjälper till att skapa kommunikation mellan företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Vi bistår din verksamhet att utöka sina kontaktnät och att öppna upp nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Språkbarriärer och övriga kommunikationshinder i kontakterna med dina intressenter, utomlands eller i Sverige, minimerar vi genom att hjälpa dig med kulturell rådgivning och språktjänster.

Fortbildning

Öka din konkurrenskraft genom att fortbilda dig! Kompetensutveckling för specifika verksamheter och yrkesgrupper samt konferens- och studieresor till spännande miljöer!

Språktjänster

Professionella översättningar, bestyrkta översättningar, hjälp med apostille och att legalisera dokument, avistatolkning (prima vista-tolkning), skribenttjänster.

Marknadsföring

Ta del av både den inhemska och internationella köpkraften genom mångkulturell marknadsföring! Marknadsför dig på kundernas egna språk!